Paslaugos

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skiriamas didelis dėmesys, todėl užtikriname nepriekaištingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, profesionalias konsultacijas finansinių išteklių panaudojimo, mokesčių planavimo klausimais.

• Apskaitos tvarkymo paslaugos. Mūsų ekspertai tvarko kliento buhalterinę apskaitą, apskaičiuoja klientui reikiamus mokėti mokesčius, atlieka mokestinių prievolių kontrolę, užtikrina reikalingą dokumentų bei duomenų pateikimą. Savo klientams teikiame savalaikę informaciją bei ataskaitas apie įmonės finansinius rezultatus. Finansines ataskaitas rengiame ir teikiame tiek pagal Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus, tiek pagal klientų pateiktas formas.
• Atstovavimas valstybinėse institucijose.  Mūsų ekspertai atstovauja savo klientams visose mokesčius administruojančiose valstybės institucijose (VMI, Sodra, Statistikos departamentas).
• Konsultacijos finansų ir mokesčių srityje. Mūsų ekspertai konsultuoja visais apskaitos, mokesčių, veiklos išlaidų optimizavimo klausimais.
• Komunikacinės ir atstovavimo paslaugos. Pagal kliento pageidavimą teikiame komunikacines paslaugas (pašto adreso suteikimas kliento korespondencijai gauti ir t.t.), atstovaujame klientui kitose institucijose, įmonėse ir organizacijose.